Tylko się nie pogub

Ścieżki, drogi i manowce

Kazanie na górze odc. 1

Tylko się nie pogub