Ścieżki, drogi i manowce

Tylko się nie pogub

Ścieżki, drogi i manowce

Tylko się nie pogub