Tylko się nie pogub

Tylko się nie pogub

Ścieżki, drogi i manowce

For King & Country - Bądź jak Jezus - Mysłowice 2016